يکشنبه ٠٦ آذر ١٤٠١

معاون شهرسازی

 

شرح وظایف :

 

1-ارائه پيشنهادات كلي درطرح تفصيلي با دلايل توجيهي جهت تصويب

2-فراهم نمودن مقدمات كارجهت طرح پرونده هاي موردي دركميسيون ماده 5 با ارائه دلايل توجيهي

3- اعلام نحوه اقدام درخصوص استعلام رئیس شهرسازي درموضوعات طرح و گذربندي ازقبيل :

-
اعلام نظر درخصوص همبرسازي قطعات جهت اصلاح وضع ظاهري گذر  

-
اعلام نظر در نحوه عملكرد عرض گذر موجود درموارد مغاير با ضوابط مربوطه

-
اعلام نظر درمورد مطابقت خط پروژه درمحل ناشي ازطرح مصوب

-
ارائه طريق درخصوص كاربريهاي مغاير( عدم مطابق نقشه وسوابق

  - ارائه دليل درابهامات مصوبات كميسيون ماده 5       

4- پاسخ به استعلام رئيس شهرسازي نشات گرفته ازاستعلام پرسنل ازقبيل :

- مسائل ومقررات ملي ساختماني وموضوعات مرتبط باسازمان نظام مهندسي ومعماري

-
درزمينه پيشامدگي هاي خارج اززيربنا واشرافيت ومزاحمت آنها به مجاورين

-
نحوه آرايش واستقرار بلوكها باتوجه به مجاورين (پروژه هاي مسكوني

-
رفع ابهام درنظريه كميسيون توافقات ازحيث مواردمطروحه  

5- ايجادوحدت رويه درعملكرد پرسنل درزمينه دستورالعملهاي جاري

6-ابلاغ كليه دستورالعملها ، مصوبات ونامه هاي ارسالي به رئيس شهرسازي وساير مسئولين

7- كنترل وارزيابي نحوه اقدامات انجام يافته پرسنل

8-شركت درجلسات اداري ازقبيل :

كميسيونهاي ماده صد

- كميسيون توافقات

- كميته شهرسازي

- بند 20ماده 55 قانون شهرداريها

- جلسه معاونين   

 9-تائيد گواهيهاي شهرسازي درسيستم مكانيزه

10-امضاي فيزيكي در سمت راست مشخص شده مربوط به مسئول يا معاون شهرسازي در پروانه ساختمان ،عدم خلافي ، اصلاحيه و پايانكار

11-  بازديد ازمحل در موارد لزوم جهت تصميم گيري

12- استعلام ازشهردارمنطقه ومراجع بالا يا طرح دركميسيونهاي مربوطه درموضوعاتي كه ضوابط يادستورالعمل مشخصي پيش‌بيني نگرديده است

13-  انجام مكاتبات با معاونتها وواحدهاي اداري منطقه يا ساير ادارات درصورت نياز  

 

تقویم
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1514
 بازدید امروز : 49
 کل بازدید : 107576
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.4687